Onze klanten

De klantenkring van C3A is divers en bestaat uit primaire agrobedrijven en secundaire agribedrijven. Lees hieronder een aantal van onze klantervaringen.

DSC06641

”Vooral door onze kwartaal-overleggen hebben we veel vaker en dus regelmatig contact en regelen we de juiste dingen aan de voorkant. Wij zijn overtuigd van het rendement op een goede adviseur!”

Jaap de Zeeuw, Gebr. de Zeeuw C.V.

Gebr. de Zeeuw C.V.

De broers Jaap en Hans de Zeeuw zijn, samen met hun echtgenotes, eigenaar van Gebr. de Zeeuw CV: zij exploiteren met hun medewerkers een groot landbouwbedrijf (plm. 500 ha)  in Nagele en Emmeloord, waarbij hun focus vooral ligt op de teelt van pootaardappelen, uien en peen. De geteelde producten worden op eigen locaties bewaard en gesorteerd.

Het bedrijf heeft door omvang en complexiteit een complementaire behoefte aan advies. C3A verzorgt naast de administratie, bedrijfseconomisch, subsidie-, fiscaal en juridisch advies. Deze advisering wordt, o.a. met hulp van specialisten, in teamverband verzorgd, waarbij alle adviezen samen worden gebracht en besproken in een kwartaaloverleg.

 

Per kwartaal wordt besproken wat er afgelopen kwartaal is gebeurd, waar op gestuurd moet worden, welke subsidiekansen er liggen en vooral vooruitkijken: welke zaken moeten en kunnen we vooraf regelen?

Afgelopen jaar is vooral de herstructurering van de CV aan de orde geweest met het oog op de toekomst. Hoe gaat de onderneming verder? Daarnaast hebben er flinke investeringen plaatsgevonden in koeling, asbestsanering en zonnepanelen. Doordat C3A vroegtijdig door cliënt betrokken wordt, kan het bedrijf maximaal gebruik maken van fiscale mogelijkheden en subsidies.

DSC06711.jpg

“Onze C3A-adviseur denkt geweldig met ons mee. Hij ontzorgt ons van heel veel zaken en heeft totaalvisie voor nu én gericht op de toekomst. Hij denkt mee als ondernemer en dat geeft ons de ruimte om te doen waar wij goed in zijn!”

Bertil Hut, B.Hut Akker-/Loonbedrijf B.V.

B.Hut Akker-/Loonbedrijf B.V.

Het loonbedrijf in Zeewolde wordt geleid door Bertil en Roelien Hut. Het bedrijf is in 2007-2008 van start gegaan en was in het begin vooral gericht op oogstloonwerkzaamheden als mais- en grashakselen en suikerbietenrooien. Na een ingrijpende brand in 2008 zijn de ondernemers niet bij de pakken gaan neerzitten, maar vol goede moed verder gegaan. Inmiddels is er sprake van een breed agrarisch georiënteerd loonbedrijf dat ook mestaanwending en transportlandbouwproducten in haar dienstenpakket heeft.

 

Naast het loonbedrijf exploiteert de familie ook nog een landbouw- annex windmolenbedrijf. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het rationaliseren van de ondernemings- structuur en daaruit voortvloeiend een strategisch plan 2015-2018.

C3A vervult in de coördinatie, maar ook inhoudelijk, een grote rol bij deze genoemde zaken. De complexiteit dwingt tot het inzetten van specialisten, waarbij toch één persoon het overzicht houdt: onze C3A-adviseur!
Bekijk de bedrijfsfilm van B.Hut Akker-/Loonbedrijf B.V.

DSC07192

“Wat we zelf kunnen, doen we zelf. Maar ons bedrijf brengt veel specifieke en complexe vraagstukken met zich mee. Daarom laten wij ons graag  begeleiden door meerdere personen van C3A. We zijn daar zeer tevreden over!”

Gerben en Arnold van Veelen, Van Veelen Holsteins VOF

Van Veelen Holsteins VOF

De broers Gerben en Arnold van Veelen exploiteren sinds 2011 samen een grootschalig melkveehouderijbedrijf in Biddinghuizen. In 2012 is de nieuwe ligboxenstal gereed gekomen die plaats biedt aan ruim 500 melkkoeien en daarnaast bijbehorend jongvee. De om het bedrijf liggende gronden en vergaande samenwerkingen met akkerbouwers zorgen voor voldoende ruwvoer en mestafzet c.q. mestplaatsingsruimte. Aangezien de broers al vrij jong het bedrijf van hun ouders mochten voortzetten en beiden een flinke ambitie hebben, werd besloten tot nieuwbouw die ook een flinke groei moest kunnen huisvesten.

 

Beide broers hebben veel gezien en ervaringen opgedaan bij andere melkveebedrijven, zowel in Nederland als in buitenland. Deze ervaringen zijn verwerkt in hun nieuwbouw.

De dienstverlening van C3A is heel breed; van administratieve en fiscale dienstverlening tot ‘koemanagement’-technische begeleiding. Ieder kwartaal wordt gesproken over de liquiditeit- en resultaatsontwikkeling, zodat de broers scherp aan de wind kunnen zeilen. Aangezien de randvoorwaarden nog ruimte bieden tot uitbreiding, is het bedrijf nog lang niet uitontwikkeld.

189