Wat doen wij

C3A Agro & Agri Advies is een full service adviesbureau. Wij ontzorgen op bedrijfskundig, bedrijfseconomisch, juridisch fiscaal en financieel terrein en zijn gespecialiseerd in:

primaire agrobedrijven: akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven, veehouderijen (o.a. varkens, kippen, geiten) en tuinbouwbedrijven (o.a. glastuinbouw, champignonteelt)

secundaire agribedrijven: loonbedrijven, mechanisatiebedrijven, verwerkings- en handelsbedrijven, koelbedrijven en duurzame energieopwekking

DSC06775

Ons dienstenpakket:

 • Begeleiding bij bedrijfsoverdracht, fusie, splitsing en -beëindiging
 • Periodieke begeleiding / opzet van bedrijfseconomische (kwartaal)rapportages
 • Strategische advisering /ontwikkelrichting onderneming
 • Fiscale optimalisaties
 • Riskmanagement
 • Familiebedrijfsadvies
 • Herstructureringen/reorganisaties

test

 • Begeleiden van studiegroepen, verzorgen van cursussen
 • BTW-advies
 • Subsidieadvies/innovaties
 • Advisering op het gebied van Wet- en regelgeving agrarische sector
 • Personeelsadvies/HRM
 • Financieringen/corporate finance
 • Mediation
 • Pensioenadvies
 • Ondersteuning bij aanvraag landbouwsubsidies/EG-steunverlening
Deze klanten gingen u voor
Lees meer
DSC07265


 

190